Ký ức giảng đường

11 tháng 9, 2017

 

Giảng đường G5

Trước Nhà A2

Trong giờ học

Học trong không gian xanh

Giờ thực hành phòng máy

Sau giờ học

 


Chia sẻ