Họp mặt Khóa 22 - Đại học Lâm nghiệp niên khóa (1977-1982)

15 tháng 11, 2017
Vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11/2017, tại tỉnh Đak Nông, Hội cựu sinh viên khóa 22 niên khóa (1977-1982) trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức gặp mặt sau 35 năm ra trường. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, gắn kết cộng đồng cựu sinh viên của 3 khoa: Lâm học, Kinh tế, và Công nghiệp rừng với gần 480 cựu sinh viên.

Một số hình ảnh gặp mặt

Hình ảnh những lần họp mặt trước đây


Chia sẻ