Xây dựng Quảng trường sinh viên hướng tới 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

30 tháng 1, 2018
Hướng tới 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp, theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhiều thế hệ, Nhà trường chủ trương xây dựng Quảng trường sinh viên, ghi dấu ấn phát triển 55 năm sự nghiệp trồng người.

 

 


Chia sẻ