Những con đường của Trường Đại học Lâm nghiệp

4 tháng 1, 2019
Nơi đây đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, của những chuyến picnic, của những buổi học thực hành, ...và nó còn đọng lại mãi Thanh xuân của ad đã đi qua những con đường này, và sẽ còn nhiều lần đi qua nữa...


Chia sẻ